Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.metrianne.nl. Door www.metrianne.nl te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig heb om bijvoorbeeld te reageren op een verzoek om contact. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden nooit in tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Je kunt op ieder moment verzoeken om je gegevens uit de bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. …..met Rianne aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij …..met Rianne of derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan …..met Rianne. Vermenigvuldigen in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door …..met Rianne.